All

Jacquet : Effet mat

12 juillet 2017

packaging 3D harrys flexocolor-fr

Harry’s

8 octobre 2016

packaging 3D jacquet flexocolor-fr

Jacquet

8 octobre 2016

packaging 3D fleury michon flexocolor-fr

Fleury Michon

8 octobre 2016

packaging 3D fleury michon flexocolor-fr

Bonduelle

8 octobre 2016

packaging 3D pasquier flexocolor-fr

Pasquier

14 septembre 2016

packaging 3D daunat flexocolor-fr

Daunat

13 septembre 2016

packaging 3D boulangère flexocolor-fr

La Boulangère

30 décembre 2015

packaging 3D sodebo flexocolor-fr

Sodebo

30 décembre 2015